Saturday, 29 July 2017

नारळाचे दूध कसे मिळवाल ?


नारळाचे दूध कसे मिळवाल ?


बाजारात टिनमधे दोन्ही प्रकारचे नारळाचे दूध मिळते.हल्ली बाजारात  नेसले या प्रख्यात  ब्रंडेड कंपनीची  नारळाच्या दूधाची पावडरही मिळते.

मात्र जर नारळाचे दूध घरीच करायचे असेल तर त्या दूधासाठी नारळही बघूनच घ्यावा लागतो. नारळ जर फार कोवळा असेल तर त्यातून दूधच निघत नाही आणि नारळ जर फारच जून झाला असेल तरी त्यातून दूध निघत नाही. अर्थात नारळ कसा आहे  हे फोडल्यावरच कळते.
ज्या नारळाचे खोबरे ओलसर असते त्या नारळाचे दूध चांगले निघते.
नारळ खोवून त्याचा चव घ्यायचा. उत्तम नारळाचे दूध चव / खोवलेले खोबरे नुसत्या हाताने पिळूनही  निघते, पण तितका ताजा नारळ आजकाल बाजारात येत नाही.
या चवात / खोवलेल्या ओल्या खोबर्‍यात अर्धा कप कोमट पाणी घालून ते मिश्रण मिक्सरमधे घालून वाटायचे. मग ते गाळण्यातून गाळून घ्यायचे व गाळणीवर राहील तो चोथा हाताने पिळून घ्यायचा. हे दूध खूपच दाट असते. बर्‍याच पाककृतीत नारळाचे दोन प्रकारचे दूध वापरायचे असते. त्यासाठीच हे घट्ट दूध वेगळेच ठेवायचे.
आता त्या गालांनीवर राहिलेल्या खोबर्‍याच्या चोथ्यात एक कपभर कोमट पाणी घालुन परत मिक्सरवर वाटायचे, असे आणखी एकदा करायचे. यावेळी निघते ते पातळ दूध.
साधारणपणे पदार्थ शिजताना पातळ दुध घालतात आणि पदार्थ शिजला कि दाट दूध घालतात. दाट दूध घातल्यावर पदार्थ उकळायचा नसतो.
सोलकढी सारख्या प्रकारात, दोन्ही प्रकारचे दूध एकत्र करायचे असते.
दाट दूध फ्रीजमधे ठेवले तर त्यावर सायीचा थर जमा होतो. त्याला नारळाचे (कोकोनट) क्रीम म्हणतात. या दुधात शिकरण सुद्धा करता येते.