Wednesday, 18 April 2018

#नवलकोलचा हलवा

#नवलकोलचा हलवा


साहित्य :एक गड्डा कोवळा नवलकोल,साजूक तूप एक डाव,साखर एक वाटी, दूध एक कप,खवा १०० ग्रॅम,बेदाणे ,काजू पाकळ्या,केशराच्या चार काड्या.
कृती : नवलकोलची साले काढून किसून व मायक्रोवेवहमध्ये वाफवून घ्या. गॅसवर एका कढईत तूप तापवून घेऊन त्यात वाफावलेला नवलकोलचा कीस घालून सोनेरी रंगावर परतून घ्या व दूध घालून शिजवा. कीस शिजला की खवा घालून परता. आता साखर घालून परता. खवा व साखर एकजीव झाले व कीस घट्ट होत आला की त्यात केशर,काजू पाकळ्या व बेदाणे घालून उलथण्याने हालून एक वाफ काढून गॅस बंद करा.
जेवणानंतर स्वीट डिश म्हणून सर्व्ह करा.