Friday, 19 January 2018

कोहळ्याचे घारगे
कोहळा किसुन व कीस थोडा वाफवून घेऊन त्यात गुळ, दोन चमचे तांदुळाची रवाळ पीठी आणि चिमुट्भर मीठ घालुन त्यात मावेल एवढी कणिक घालायची आणि पोळ्यांसाठी कणिक भिजवतो तेवढी सैल भिजवायची. ह्याच्या तळहाता एवढ्या जाडसर पोळ्या/पुर्याम लाटुन तव्यावर किंचित तुप सोडुन खरपुस भाजुन घ्यायच्या. ह्या पदार्थाचे नाव आठवत नाही पण बहुतेक ह्याला कोहळ्याचे घारगे म्हणतात.