Thursday, 29 December 2016

कारल्याची ओली चटणीकारल्याची ओली चटणीसाहित्य - २-३ पिकलेली कारली दोन चमचे मोहरी, अर्धी वाटी नारळाचा चव, चवीपुरती साखर/गूळ, मीठ, लाल सुक्या मिरच्या, दोन टे. स्पू. तेल.
कृती  :  आगोदर कारली बिया काढून चिरून घ्यावीत. नंतर मिठाच्या पाण्यात ती वाफवून घ्यावीत. वाफवलेली कारली तेलात तळून घ्यावीत. थोड्या तेलात लाल सुक्या मिरच्या भाजून घ्याव्यात. मोहरी कोरडीच भाजावी.
नंतर चटणीचे सर्व साहित्य एकत्र करून पाट्यावर किंवा मिक्सरमधून जाडसर भरडून घ्यावं. जिभेला चव नसल्यास ही चटणी नक्कीच खाऊन बघावी.